Tjänster
Tjänster

Jag kan hjälpa dig att…

  • Utforma en marknads- och kommunikationsplan.
  • Utföra hela eller delar av din marknadsföring och kommunikation.
  • Utbilda dig eller dina medarbetare.

Vad innebär det för dig?

  • Ökad synlighet och kännedom av ditt varumärke.
  • Ökad försäljning.
  • Ökad lönsamhet.

Beroende på uppdraget tar jag ett helhetsgrepp på eller utför vissa utvalda delar av din marknadsföring och kommunikation. Tillsammans tar vi fram en grund med vision, budskap, tonalitet och en plan för hur och när varumärket ska synas i de olika kanalerna.

Hur går det till? 
Uppdraget föregås alltid av en grundlig genomgång och analys. Tillsammans identifierar vi vilka behov och möjligheter som finns och utifrån det presenterar jag ett konkret förslag baserat på dina behov och din budget. När planen är godkänd, genomför jag och följer upp den – hela tiden i nära dialog med dig som uppdragsgivare. 

Hur lång tid tar det? 
Längden och tidsmängden varierar förstås beroende på typen av uppdrag. Uppdraget sker alltid i nära kontakt med uppdragsgivaren och täta avstämningar av på förhand uppsatta mål. Vissa dagar kan tillbringas på plats hos kund. Min erfarenhet är att det ofta krävs minst tre månader för bästa möjliga resultat.

Vad kostar det? 
Priset offereras på förfrågan och baseras på uppdragets storlek och omfattning.

Övrigt
Även om jag är hemtam i program som till exempel InDesign, Illustrator, PhotoShop, WordPress och Dupral, så är jag varken Art Director, webbtekniker eller webbdesigner. Men om behov finns, så samarbetar jag med en bra AD och en vass webbyrå.


Häng med på min blogg! Ta mig till bloggen>>